DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện

Bộ lưu điện APC Smart SMT1500RMI2UC LCD 230V 1500VA/1000W Bộ lưu điện APC Smart SMT1500RMI2UC LCD 230V 1500VA/1000W
-9%

Bộ lưu điện APC Smart SMT1500RMI2UC LCD 230V 1500VA/1000W

16.300.000₫ 17.990.000₫
-9%
Bộ lưu điện UPS Prolink PRO1501SFC (1500VA/750W) Bộ lưu điện UPS Prolink PRO1501SFC (1500VA/750W)
-8%

Bộ lưu điện UPS Prolink PRO1501SFC (1500VA/750W)

2.500.000₫ 2.720.000₫
-8%
Hết hàng
Bộ Lưu Điện UPS ARES AR9010G4RT 10KVA 10KW Rack Mount, Tích hợp sẵn ắc quy
-9%

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR9010G4RT 10KVA 10KW Rack Mount, Tích hợp sẵn ắc quy

67.200.000₫ 73.990.000₫
-9%
Hết hàng
Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP3KSRT 3KVA/3KW ONLINE
-12%

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP3KSRT 3KVA/3KW ONLINE

16.700.000₫ 18.990.000₫
-12%
Hết hàng
Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP2KSRT 2KVA/2KW ONLINE
-9%

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP2KSRT 2KVA/2KW ONLINE

14.600.000₫ 15.990.000₫
-9%
Hết hàng
Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP1KSRT 1KVA (1000W) ONLINE
-18%

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR-MP1KSRT 1KVA (1000W) ONLINE

8.190.000₫ 9.990.000₫
-18%
Hết hàng
Bộ Lưu Điện UPS ARES AR902PSRT 2KVA/1800W (With USB)
-9%

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR902PSRT 2KVA/1800W (With USB)

15.500.000₫ 16.990.000₫
-9%
Hết hàng
Bộ lưu điện ONLINE Ares AR903PT 3KVA/2700W
-12%

Bộ lưu điện ONLINE Ares AR903PT 3KVA/2700W

21.000.000₫ 23.990.000₫
-12%
Hết hàng
Bộ lưu điện ONLINE AR902PT 2KVA/1800W
-10%

Bộ lưu điện ONLINE AR902PT 2KVA/1800W

18.000.000₫ 19.990.000₫
-10%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS AR903PS 3KVA (2700W) ONLINE
-10%

Bộ lưu điện UPS AR903PS 3KVA (2700W) ONLINE

18.000.000₫ 19.990.000₫
-10%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR901II 110V – 1KVA (900W) ONLINE
-22%

Bộ lưu điện UPS Ares AR901II 110V – 1KVA (900W) ONLINE

8.600.000₫ 10.990.000₫
-22%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR630RT 3000VA/2400W lắp RACK
-18%

Bộ lưu điện UPS Ares AR630RT 3000VA/2400W lắp RACK

9.000.000₫ 10.990.000₫
-18%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR620RT 2000VA/1600W lắp RACK
-16%

Bộ lưu điện UPS Ares AR620RT 2000VA/1600W lắp RACK

6.700.000₫ 7.990.000₫
-16%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR610RT 1000VA/800W lắp RACK
-13%

Bộ lưu điện UPS Ares AR610RT 1000VA/800W lắp RACK

5.200.000₫ 5.990.000₫
-13%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR630 110V (3000VA-2400W)
-13%

Bộ lưu điện UPS Ares AR630 110V (3000VA-2400W)

8.650.000₫ 9.990.000₫
-13%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR630 (3000VA-2400W) Bộ lưu điện UPS Ares AR630 (3000VA-2400W)
-13%

Bộ lưu điện UPS Ares AR630 (3000VA-2400W)

7.850.000₫ 8.990.000₫
-13%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR620 (2000VA-1600W) Bộ lưu điện UPS Ares AR620 (2000VA-1600W)
-7%

Bộ lưu điện UPS Ares AR620 (2000VA-1600W)

5.600.000₫ 5.990.000₫
-7%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA-800W Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA-800W
-18%

Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA-800W

4.100.000₫ 4.990.000₫
-18%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS Ares AR2150 1500/900W/110V
-5%

Bộ lưu điện UPS Ares AR2150 1500/900W/110V

3.790.000₫ 3.990.000₫
-5%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS ARES AR2200 (2000VA 1200W)
-10%

Bộ lưu điện UPS ARES AR2200 (2000VA 1200W)

3.600.000₫ 3.990.000₫
-10%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS ARES AR2120 (1200VA 720W)
-8%

Bộ lưu điện UPS ARES AR2120 (1200VA 720W)

2.290.000₫ 2.500.000₫
-8%
Hết hàng
Bộ lưu điện/UPS ARES AR265U 650VA Bộ lưu điện/UPS ARES AR265U 650VA
-18%

Bộ lưu điện/UPS ARES AR265U 650VA

990.000₫ 1.200.000₫
-18%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS ARES AR265i có cổng USB (650VA 390W) Bộ lưu điện UPS ARES AR265i có cổng USB (650VA 390W)
-15%

Bộ lưu điện UPS ARES AR265i có cổng USB (650VA 390W)

1.100.000₫ 1.300.000₫
-15%
Hết hàng
Bộ lưu điện UPS ARES AR265i (650VA 390W)
-18%

Bộ lưu điện UPS ARES AR265i (650VA 390W)

990.000₫ 1.200.000₫
-18%
Hết hàng
Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP10KS (10KVA/10KW) Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP10KS (10KVA/10KW)
-11%

Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP10KS (10KVA/10KW)

52.500.000₫ 59.300.000₫
-11%
Hết hàng
Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP6KS (6KVA/6KW)
-8%

Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP6KS (6KVA/6KW)

36.000.000₫ 39.300.000₫
-8%
Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP3KS (3KVA/3KW) Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP3KS (3KVA/3KW)
-11%

Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP3KS (3KVA/3KW)

14.500.000₫ 16.300.000₫
-11%
Hết hàng
Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP2KS (2KVA/2KW) Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP2KS (2KVA/2KW)
-12%

Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP2KS (2KVA/2KW)

12.600.000₫ 14.300.000₫
-12%
Hết hàng
Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP1KS (1KVA/1KW) Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP1KS (1KVA/1KW)
-19%

Bộ lưu điện online UPS ARES AR-MP1KS (1KVA/1KW)

7.500.000₫ 9.300.000₫
-19%
Hết hàng
Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect - SMC1000iC
-12%

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect - SMC1000iC

8.850.000₫ 10.100.000₫
-12%
Bộ Lưu Điện UPS Offline Santak TG 1250 PRO (TG1250)
-16%

Bộ Lưu Điện UPS Offline Santak TG 1250 PRO (TG1250)

2.940.000₫ 3.490.000₫
-16%
Bộ lưu điện APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect -SMT2200RMI2UC
-10%

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect -SMT2200RMI2UC

23.500.000₫ 25.990.000₫
-10%

Sản phẩm đã xem